Brief gedeeld tijdens opening winterwerk PKN Montfoort

(24 September 2019)

Beste gemeente / bekenden,

Hier een brief vanuit het verre Afrika, waar ik het heel erg naar m’n zin heb. Zoals de meesten weten heb ik eerst in Zuid-Afrika een Foundation training gedaan bij FCE (Foundation of cross culture Education). Daar ging het vooral over de relatie tussen God en jou. Wie is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is vrijheid in Christus? Rom. 8:5,6 & 1 Cor. 2:16. Zo ga je de hele bijbel door en onderzoek je onderwerpen als gehoorzaamheid, gebed en vasten, geestelijke oorlog Efeze 6:12 (Kingdom Principles). En aan het einde van de training ging het over de grote opdracht die God ons geeft. “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” Mattheüs 28:18-20 Dat is de course in het kort. De training heeft mij vrijheid in m’n denken en doen gegeven. Om het pad te lopen dat God heeft uitgestippeld. We zijn geroepen om uit te gaan. Naar alle naties. Jezus komt terug als elke natie van Hem gehoord heeft. God wil ons gebruiken! En nu ben ik dan op Mission Training. We zijn begonnen in Malawi, daar werd ik ingedeeld in het Zuid-team. Er is ook een Noord en Oost team. Ons eerste stop was in Mpika (Zambia), waar we 6 weken verbleven. Het doel is om mensen te trainen om een discipel te zijn in het leven, welke opdracht heeft God ons gegeven, hoe kunnen we Gods stem verstaan, hoe kunnen we andere mensen bereiken met het evangelie. Wat we geleerd hebben in de foundation training is om dat uit te dragen. Om het zo ook een deel van mijn eigen leven te maken omdat je het verteld aan andere mensen. Meer hierover kun je op mijn blog lezen (via Volgmijnreis.nl) Vorige week zijn we begonnen aan de afdaling vanaf Zambia naar Namibië. Onderweg hebben we verschillende contacten bezocht, waaronder een Nederlands stel dat voor een organisatie in Zambia verblijft. We hebben geslapen op trainingcentrums van FCE. Vrijdag kwamen we aan in Schlip, een klein dorpje dichtbij Windhoek. Hier hebben we een huis tot onze beschikking van een stel uit de staf bij FCE. Echt super chill na 4 weken kamperen. Zondag hebben we een kerk bezocht en ons voorgesteld. Afgelopen maandag zijn we langs de scholen gegaan. En we hebben een grote kans gekregen om elke dag de jongeren te ontmoeten in de hostel. Elke dag vanaf 18 – 19.30 uur. Dinsdag was de eerste keer, dat was heel gaaf. Zo’n 100 jongeren die naar school gaan en na school in de hostel verblijven omdat ze van ver komen. Zo zien we Gods hand door alles heen, hoe Hij voor ons zorgt, deuren opent. Maar we zien ook de duivel die probeert problemen in onze groep brengt (een studente werd aangevallen door een hond met bijtwonden tot gevolg) om ons af te houden wat waarvoor we hier zijn, druk te zijn met andere dingen. Om ons als groep van elkaar te scheiden. “Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” Johannes 17:21. Onze opdracht is om één te zijn. Als christenen zijn we geroepen, God is altijd aan het werk, we mogen hem helpen daarin. Dat is zo gaaf als God door ons heen aan het werk is!
De hartelijke groeten vanuit Namibië!  
* Bidden jullie mee voor open harten, van de jongeren op de school, van de leraren, ouders en de kerken in Schlip?
* Creativiteit in de activiteiten
* Gezondheid en veiligheid voor de teams

%d bloggers like this: