Conclusie (laatste)

(9 Mei 2019)


Laatste week. said.. Het is zo snel gegaan, ik herinnerd zelf de eerste week al slecht. Gelukkig hebben we de foto`s en boeken nog.
Deze laatste week ging het over Worldview.
Hoe kijk jij naar God, de mens, natuur enzo… Het is makkelijk in een tekening te laten zien:

Hij staat tussen de foto`s

Waar geloof je in? In God of in de schepping dus op je zelf. Zo vorm je je wereld zicht. Dus kijk eens naar je wordview, en dan komt Romeinen 12 : 1,2 weer terug. 1)    Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.2)      En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Vers 2 door de vernieuwing van je gedachten, en dat is dagelijks, en te weten wat de volmaakte wil van God is. 

En de volgende reis staat ook gepland. Bij FCE ga ik de Mission Training doen in Malawi en Zambia.
Ik vroeg aan God of Hij het wil bevestigen en dat gaf Hij door Efeze 2 : 10 10) Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,
die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

God heeft dit voor mij voorbereid.
Dus ook voor de toekomst God bereid mijn/jou toekomst voor, wandel je er ook in?  

%d bloggers like this: